Etusivulle Heiluriovet Pikarullaovet Liuskaverhot Lisätietoja Tietoa yrityksestäFenmer-logo

 

FAKTAA LÄMPÖHÄVIÖISTÄ - SIKSI FENDOOR

 

AVOIMET OVET, ENERGIAN SÄÄSTÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN VIIHTYVYYS
Teollisuustilojen ja varastojen työpaikkaviihtyvyyttä ja energiataloutta huonontavat avoimet oviaukot. Ovia joudutaan pitämään avoinna pitkäänkin tavarankuljetuksen vuoksi. Avoimien ovien kautta tapahtuu lämmityskautena voimakasta kylmän ilman virtausta, joka aiheuttaa suuria lämpöhäviöitä rakennuksesta aikaansaaden ovien läheisyydessä työskenteleville epämiellyttävän ja terveydelle haitallisen vedon tunteen. FENDOOR-ovet vähentävät näitä haittoja tehokkaasti ja antavat puhallusverhoa paremman suojan. Kylmä- ja pakastevarastoissa em. haitat tulevat korostuneesti esille ympäri vuoden. FENDOOR-ovien teoreettinen hyötysuhde on n. 95-97 %.


AVOIMEN OVEN ENERGIANKULUTUS
Oviaukkojen sisä- ja ulkopuolella vallitseva lämpötilaero aiheuttaa oviaukkoon paine-eron. Kuvan 1 mukaisesti oviaukon alaosasta menee raskaampaa kylmää ilmaa sisään ja lämmin kevyempi ilma tulee ulos ylhäältä. Täysin tiiviissä rakennuksessa virtauksen neutraalitaso sijaitsee aukon puolivälissä. Koska rakennukset eivät ole koskaan täysin tiiviitä, niin vuodot, tuuli sekä ilmastointi muuttavat painesuhteita oviaukossa. Hatarassa rakennuksessa voi virtauksen neutraalitaso olla jopa oven yläreunassa, jolloin kylmää ilmaa virtaa sisään koko oviaukon korkeudelta. Kuvasta 2 saadaan lämpöhäviö oviaukon neliömetriä kohden kun tunnetaan lämpötilaero ja neutraalitason korkeus. Tuulen nopeus on 0 m/s ja aukon kertavastusluku on 1,5.

Kuten esimerkeistä huomataan, tiiviiden FENDOOR-tuotteiden takaisinmaksuaika ei ole Suomen ilmasto-olosuhteissa pitkä.

Oven aukiololla esimerkeissä tarkoitetaan vuorokautista yhteenlaskettua aikaa, jolloin ovesta ei tapahdu liikennettä, mutta ovia joudutaan silti käytännön syistä pitämään auki. Esimerkiksi tavaran purkaus- ja kuormaustapahtuman aikana välillä sulkematta varsinaisia ulko-ovia, kuten vilkkaassa liikenteessä usein tapahtuukin.

kaaviot
Kuva 1. (vas.) Lämpötilaeron aiheuttama painejakautuma tiiviin rakennuksen oviaukossa.
Kuva 2. (oik.) Lämpöhäviö neliömetriä kohden oviaukossa, kun tuulen nopeus on 0 m/s ja oven kertavastusluku on 1,5.
Esimerkki 1:
Ulko-oven pinta-ala on 12 m² ja sen neutraalitason korkeus on 3 m. Lämpötilaero on 40 oC.
Kuvasta 2 saadaan lämpöhäviöksi 95,5 kW/m² jolloin kokonaislämpöhäviö on
12 m² x 95,5 kW/m² = 1146 kW.
Jos lämpöenergian hinta on 0,08 €/kWh ja ovi on auki yhteensä tunnin on tästä johtuva lämmityskustannus
0,08 €/kWh x 1146 kW x 1 h =
91,68 €

Esimerkki 2:

Kylmähuoneen oven pita-ala on 6,5 m² ja sen neutraalitason korkeus 2,5 m. Lämpötilaero on 20 oC. Ovi on auki yhteensä tunnin 250: na päivänä vuodessä. Kuvasta 2 saadaan lämpöhäviöksi 31,5 kW/m² jolloin kokonaislämpöhäviö on
6,5 m² x 31,5 kW/m² = 205 kW.
Jos jäähdytysenergian hinta on 0,20 €/kWh, on jäähdytyskustannus vuodessa
0,04 €/kWh x 205 kW x 1 h/d x 250 d =
2050 €
Alkuun
Fenmer
Tervahaudankatu 2
FI-04200 KERAVA
Phone +358 (0)9 2746 270
Fax +358 (0)9 2746 2727
WWW http://www.fenmer.com/

Etusivulle Heiluriovet Pikarullaovet Liuskaverhot Lisätietoja Tietoa yrityksestä